รับสมัครงาน

ตุลาคม 2564

    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๒ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๓๐๖๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้โดย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร
Calendar