รับสมัครงาน

กันยายน 2564

    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว พัฑฒิดา คะวิลัย

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาษาอังกฤษ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

รายละเอียดประกาศค่ะ
Calendar