รับสมัครงาน

กันยายน 2564

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ สามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 
ในวันและเวลาทำการ ณ งานบริหารทั่วไป กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3810 2719 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
Calendar