รับสมัครงาน

กันยายน 2564

    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว กิตติ มะลิปรีดากุล

คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1090-2556 สังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัคร และสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547 ในวันและเวลาทำการ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
Calendar