รับสมัครงาน

กันยายน 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาไทย

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทย 

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ภายในวันและเวลาราชการ 

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-3810-2311 ในวันและเวลาทำการ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website: https://huso.buu.ac.th/job/แบบฟอร์มอื่นๆ

 
Calendar