รับสมัครงาน

สิงหาคม 2564

    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

รายเอียดประกาศการรับสมัคร Click 

(ขอให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดการรับสมัครโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 08 6360 0552 หรือ 0 3810 2624) 

รายละเอียดสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Click

ใบสมัคร Download 
Calendar