รับสมัครงาน

สิงหาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจาย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ ๒

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยสามารถสมัครได้ ๒ ช่องทาง คือ

    ๑. สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล ห้อง SD 504 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยเงินสด

    ๒. สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร มายัง chanapa.lu@buu.ac.th โดยให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาบูรพา เลขที่บัญชี 3861004429 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

    ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานใบสมัครที่รับรองลงนามแล้วให้มายื่นวันที่สอบคัดเลือก

    สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-3810-3010 ในวันและเวลาราชการ
Calendar