รับสมัครงาน

สิงหาคม 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา 

.

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website: https://huso.buu.ac.th/job/แบบฟอร์มอื่นๆ

หรือสอบถามโทร 0 3810 2311 ในวันและเวลาราชการ
Calendar