รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2564

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งที่1 

รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งที่2

ใบสมัครคัดเลือก
Calendar