รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2564

    ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ 14 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

 

[รายละเอียดคลิก]
Calendar