รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2564

    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

ประกาศคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

โดยขยายวันเปิดรับสมัครดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-3810-2311

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  หรือ www.huso.buu.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่ค่ะ
Calendar