รับสมัครงาน

มิถุนายน 2564

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่งที่ 1

รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่งที่ 2

รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่งที่ 3

ใบสมัครคัดเลือก
Calendar