รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา โดยขยายรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 ภายในวันและเวลาราชการ 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.buu.ac.th/job/

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ 

 
Calendar