รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยตามโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยตามโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ดูประกาศรายชื่อที่ : https://cutt.ly/SsMW5dw


Calendar