รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยตามโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยตามโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://research.buu.ac.th/web2019/file/03137.pdf


Calendar