รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2563

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เลขที่ตำแหน่ง 1317-2561
สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด


สอบถามเพิ่มเติม 038-102510 ต่อ 105
Calendar