รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2563

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเลขที่ตำแหน่ง 1349-2562
สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

สอบถามเพิ่มเติม 038-102-510 ต่อ 105
Calendar