รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2563

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรฺ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 ณ ห้อง QS2-208 ชั้น 2 อาคารเรียน 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สอบถามโทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คลิกได้ที่นี่ค่ะ  หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar