รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2563

    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

  • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ก.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ
  • ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ดาวน์โหลดประกาศได้ที่  https://edu.buu.ac.th/main/information
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th/document/Person2732.pdf
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3810-2089 ในวันและเวลาราชการCalendar