รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2563

    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 อัตรา

 

ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ

 

** ประกาศรับสมัคร **

 

** ใบสมัคร **
Calendar