รับสมัครงาน

มิถุนายน 2563

    ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
Calendar