รับสมัครงาน

มิถุนายน 2563

    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างร้านอาหารโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ณัฐิณี ยวนกะเปา

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างร้านอาหารโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
Calendar