รับสมัครงาน

มิถุนายน 2563

    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2563 ในวันและเวลาราชการ

ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่  http://calendar.buu.ac.th/document/1591259119.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th/document/Person2732.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3810-2089 ในวันและเวลาราชการ
Calendar