รับสมัครงาน

มิถุนายน 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-3810-3050 ในวันและเวลาราชการ  วุฒิ ป.เอก สาขาวิชาพันธุศาสตร์ วุฒิ ป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง  >> ใบสมัคร | เอกสารรับรองคุณสมบัติ | แผนการสอนCalendar