รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    กองบริการการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

   ผู้ประกาศข่าว บุรินทร์ เหล่าศรี

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง ๓๒๐๓ จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
Calendar