รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    คณะการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

http://calendar.buu.ac.th/document/1589768647.pdf

 
Calendar