รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประะจำตำแหน่ง ๙๘๕-๒๕๕๕ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องQS๒-๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล โทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ

 
Calendar