รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ๓๒๙-๒๕๔๘ สังกัดภาควิชาภาษาไทย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง QS๒-๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล โทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ
Calendar