รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    มหาวิทยาลัยบูรพา ขานรับนโยบาย อว. อว.สร้างงาน รายได้ 9,000 บาทต่อเดือน สร้างรายได้ สู้ COVID-19 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ประกาศมหาวิทยาลัย
ที่ ๐๕๖๖/๒๕๖๓  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงกาจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๒

*******************************************************
กรุณาคลิ๊กอ่านรายละเอียดโครงการตามแนบนี้ 

http://calendar.buu.ac.th/document/1588929404.jpg

http://calendar.buu.ac.th/document/1588929431.jpg

 

http://calendar.buu.ac.th/document/1588929455.jpg

http://calendar.buu.ac.th/document/1588929473.jpg

http://calendar.buu.ac.th/document/1588929491.jpg

http://calendar.buu.ac.th/document/1588929511.jpg

http://calendar.buu.ac.th/document/1588929529.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendar