รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 91328 สังกัด สำนักงานการศึกษา 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ คงเมือง

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘ สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา 

รับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่  ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

รายละเอียดคลิกที่นี่

ใบสมัครคลิกที่นี่
Calendar