รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    รับสมัครนักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ 2 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ คณะโลจิสติกส์ 

คุณสมบัติ 

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

2. มีประสบการณ์การทำวิจัยหรืองานบริการวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้าเคยเป็นอาจารย์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถทำงานและบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชการได้อย่างดี

4. มีคุณลักษณะของภาวะผู้นำ ความเป็นนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการได้ดี 

สนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพย์ 038-390-005 หรือ  090-740-2217 คุณออยล์หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ฯ ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารเก่า 
Calendar