รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2563 ในวันและเวลาราชการ
  • ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1588329273.pdf
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://edu.buu.ac.th/main/information
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3810-2089 ในวันและเวลาราชการCalendar