รับสมัครงาน

เมษายน 2563

    คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว กิตติ มะลิปรีดากุล

คณะสหเวชศาสตร์ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 

เอกสารแนบ
Calendar