รับสมัครงาน

เมษายน 2563

    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 22 มิ.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ
  • ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่ https://edu.buu.ac.th/index.php/main/news/194
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3810-2089
  •  Calendar