รับสมัครงาน

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศขยายเวลา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

เอกสารแนบ ----> https://bit.ly/3aFMDgP
Calendar