รับสมัครงาน

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์

 

เอกสารแนบ
Calendar