รับสมัครงาน

เมษายน 2563

    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างร้านอาหาร

   ผู้ประกาศข่าว ณัฐิณี ยวนกะเปา

 

ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ 

ณ สำนักงานฝ่ายบริการ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-199609

 

อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ได้
http://www.st.buu.ac.th/html/document/st/ประกาศรับสมัครพนักงาน.pdf

 


 
Calendar