รับสมัครงาน

เมษายน 2563

    ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

 

 http://calendar.buu.ac.th/document/1585792485.pdf

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 6360 0552
Calendar