รับสมัครงาน

เมษายน 2563

    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

http://calendar.buu.ac.th/document/1585712983.pdf

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 6360 0552 
Calendar