รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2563

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคารเรียน 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สอบถามโทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ค่ะ

 
Calendar