รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2563

    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.  มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 
ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ
 
 
 Calendar