รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2563

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง ภาควิชาการบริหารการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 ในวันและเวลาราชการ
  • ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/hcontent.php?cid=6
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3810-2089
  • ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1581073892.pdfCalendar