รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2563

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 30 เม.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ
  • ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.edu.buu.ac.th/
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3810-2089
  • ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1580803268.pdfCalendar