รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2563

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ครั้งที่ 12563

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ คงเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563) ระดับปริญญาเอก

ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

รายละเอียดและคุณสมบัติ คลิกที่นี่
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานฯ คลิกที่นี่
Calendar