รับสมัครงาน

มกราคม 2563

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาไทย

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ค่ะ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ
Calendar