รับสมัครงาน

มกราคม 2563

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. - 28 ก.พ. 2563 ในวันและเวลาราชการ
  • ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
  • หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.edu.buu.ac.th/
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3810-2089
  • ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1579771554.pdf

 

 
Calendar