รับสมัครงาน

มกราคม 2563

    ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก คณะการแพทย์แผนไทยฯ

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

http://calendar.buu.ac.th/document/1579750415.pdf

 

http://calendar.buu.ac.th/document/1579750535.pdf ใบสมัคร
Calendar