รับสมัครงาน

มกราคม 2563

    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว กิตติ มะลิปรีดากุล

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
 
1. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 Calendar