รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2562

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3-2562 ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา


 
ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึงวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ
 
 
 
 Calendar