รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2562

    ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 6) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

-------------------

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่ 

http://www.edu.buu.ac.th/web2019/index.php/main/news/181

-------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสมชาย พัทธเสน โทร. 038102089 

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์  

 

 

 
Calendar